Missie, visie & waarden

Onze missie

Seaport Shipping & Trading NV biedt elke klant capaciteitsruimte aan om zijn bulkgoederen droog en veilig te stockeren, op kort of lange termijn, op meerdere locaties in de haven van Brugge.


Onze visie

SST wil een loyale partner zijn voor haar klanten. Het verlenen van transparante ‘maatwerk’-diensten m.b.t. op- en overslag van bulkgoederen, scheepsagentuur en stockage. Hierbij steeds met een sterke focus op kosteneffectieve en innovatieve oplossingen. Dit dient onze klanten in staat te stellen hun doelstellingen te bereiken. In de nabije toekomst zijn diversificatie van ons aanbod, het vergroten van onze operationele efficiency de belangrijkste pijlers van onze strategie.


Onze waarden

Onze medewerkers dragen SST uit door de volgende waarden toe te passen:

  • Klantgerichtheid
  • Engagement
  • Efficiëntie
  • Innovatiegerichtheid